KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Veziroğlu Apart
İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No: 47 48900 Datça/Muğla

Veziroğlu Apart olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı ve iş bağlantılarımızı aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi verilerinizi topluyoruz? Verileri toplama amacımız nedir?

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

  1. Kimlik verileri
  2. İletişim verileri
  3. Aile birelerine ait veriler
  4. Mali veriler
  5. Özlük verileri
  6. Diğer veriler

Kişisel verilerinizi yurt içindeki üçüncü kişilere aktarıyor muyuz?

Yetkili Merciler:

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.