KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Veziroğlu Apart
İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No: 47 48900 Datça/Muğla

Veziroğlu Apart olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı ve iş bağlantılarımızı aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi verilerinizi topluyoruz? Verileri toplama amacımız nedir?

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

  1. Kimlik verileri
  2. İletişim verileri
  3. Aile birelerine ait veriler
  4. Mali veriler
  5. Özlük verileri
  6. Diğer veriler
1. KİMLİK VERİLERİ
Veri kategorisi
Kimlik verileri
Açıklama
Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır​
Kimlik verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı​
Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin kimlik verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın kimlik verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. Çalışan adaylarımızın kimlik verilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verin toplanmasının hukuki nedeni​
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik verilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak gibi amaçlarla ziyaretçilerin kimlik verilerini toplamaktayız.
Veri toplanma yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
2. İLETİŞİM VERİLERİ
Veri kategorisi
İletişim verileri
Açıklama
Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır​
İletişim verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik
Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, oda numarası, posta adresi, elektronik posta adresi ve IP adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı​
Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin iletişim verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak; ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi reklam, kampanya ve promosyonlarımızdan haberdar etmek; sadakat kart programları, istihdam ilişkisi ve otelcilik faaliyetlerimizi ifa etmek gibi amaçlarla toplamaktayız. Çalışanlarımızın iletişim verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. Çalışan adaylarımızın iletişim verilerini iş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verin toplanmasının hukuki nedeni​
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim verilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; müşteri memnuniyet anketlerinin yapılmasını veya güvenliği sağlamak gibi amaçlarla söz konusu verileri toplamaktayız.
Veri toplanma yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
3. AİLE BİREYLERİNE AİT VERİLER
Veri kategorisi
Aile Bireylerine Ait Veriler
Açıklama
Kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.
Kimden toplanır​
Aile bireylerine ait verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerik
Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı​
Misafirlerimizin aile bireylerine ait verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
Verin toplanmasının hukuki nedeni​
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait verileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; acil durumlarda iletişime geçmek veya çalışan yakınlarına burs vererek eğitimlerini desteklemek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplanma yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
4. MALİ VERİLER
Veri kategorisi
Mali Veriler
Açıklama
Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Kimden toplanır​
Mali verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik
Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı​
Gerek misafirlerimizden gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın mali verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verin toplanmasının hukuki nedeni​
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali verilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; sıklıkla otelimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak ve iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali verileri toplamaktayız.
Veri toplanma yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
5. ÖZLÜK VERİLERİ
Veri kategorisi
Özlük Verileri
Açıklama
İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır​
Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerik
Kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler, cinsiyet, boy ve kilo, sosyal sigorta numarası, kan grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgâh, IP kayıtları, banka hesap bilgileri, ikametgâh belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta bilgileri, konut ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi ve önceki adresi ve imza gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı​
Kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına söz konusu verileri toplamaktayız.
Verin toplanmasının hukuki nedeni​
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki iş sözleşmesi ilişkisi nedeniyle de özlük verilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; şirket oryantasyon programlarına katılım, sigorta, acil durumlarda aile bireyleri ile iletişime geçme ve çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplanma yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
6. DİĞER VERİLER
Veri kategorisi
Diğer Veriler
Açıklama
Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden toplanır​
Bu verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik
Kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler ile CCTV (kapalı devre kamera kayıt görüntüleri) kayıtları, ses kayıtları, yüz tanıma sistemleri kayıtları, manyetik kart ve turnike kayıtları, iş bağlantılarımıza ait kimlik, iletişim verileri ve mali veriler, düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler, konaklamaya dair veriler, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.
Verinin toplanma amacı​
Gerek misafirlerimiz gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak; güvenliği sağlamak; turizm ve otelcilik faaliyetlerimizi yürütmek; reklam, pazarlama ve promosyonlarda kullanmak; etkinlik ve organizasyonları düzenlemek gibi amaçlarla toplamaktayız. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verin toplanmasının hukuki nedeni​
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; sıklıkla otelimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak, iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek, güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak, katılımcı sayısına ve katılımcıların özel durumuna veya isteklerine göre etkinlikler düzenlemek, sıklıkla otelimizde konaklayan misafirlerimize özel fiyat ve konaklama seçenekleri sunmak, kayıp veya kaybolan eşya vb. durumlarda onlarla iletişime geçmek, misafir ve çalışan memnuniyetini ölçmek ve şikayetleri cevaplandırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplanma yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi yurt içindeki üçüncü kişilere aktarıyor muyuz?

Yetkili Merciler:

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.